Reglementen

Hoe de verschillende afspraken zijn vastgelegd kunt u lezen in de statuten en het huishoudelijk reglement.

(Door op de betreffende link te klikken kunt u de bestanden openen.)