Leden

De volgende verenigingen of stichtingen zijn lid van CBO Fryslân:

De bijdrage van de leden

De contributie
Vereniging/stichting met minder dan 200 leerlingen betalen € 300,- per jaar;
Vereniging/stichting vanaf 200-500 leerlingen betalen € 700,- per jaar; 
Vereniging/stichting vanaf 500 leerlingen tot 1000 leerlingen betalen € 1250,- per jaar;
Vereniging/stichting vanaf 1000 leerlingen betalen € 1700.- per jaar. 

Elk lid betaalt een entreebedrag van € 700,-. Dat geldt ook voor besturen, die besluiten in een later jaar lid te worden. 

Inspanning in tijd
Daarnaast zullen de deelnemende leden ook een inspanning moeten leveren in tijd. Van elk lid wordt het volgende gevraagd:

  • deelname aan één (minimaal) of twee platforms (bij voorkeur);
  • deelname aan een werkgroep (minimaal éénmaal in de drie jaar)
  • aanwezigheid op de besluitvormende vergadering (minimaal éénmaal per jaar)